top of page

Privacyregelement Mrs. Broccoli

Laatst bijgewerkt: 21.08.2023
Doel van dit privacyreglement

Dit privacyreglement beschrijft hoe Mrs. Broccoli persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, bewaart en beschermt van cliënten en bezoekers van de website. Het doel is om de privacy van individuen te waarborgen en te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens
  1. Verzamelde gegevens: We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, medische geschiedenis en leefstijlgerelateerde informatie.

  2. Doel van gegevensverzameling: We verzamelen en gebruiken deze gegevens om gepersonaliseerde leefstijlcoaching aan te bieden, de gezondheid en welzijn van cliënten te verbeteren, afspraken te plannen en relevante informatie te verstrekken.

  3. Vertrouwelijkheid: Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We delen deze gegevens niet met derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken persoon, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging van gegevens
  1. Gegevensbeveiliging: We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging.

  2. Toegangsbeperking: Toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot geautoriseerde medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Opslag van gegevens
  1. Bewaartermijn: Persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is om de beoogde doelen te bereiken, tenzij wettelijke vereisten anders bepalen.

  2. Verwijdering van gegevens: Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonlijke gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd.

Rechten van betrokkenen
  1. Inzage en correctie: Cliënten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren. Neem hiervoor contact op met de praktijk Mrs. Broccoli.

  2. Vergetelheid: Cliënten kunnen verzoeken om het verwijderen van hun persoonlijke gegevens uit onze systemen, tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen.

  3. Beperking van verwerking: Onder bepaalde omstandigheden hebben cliënten het recht om de verwerking van hun persoonlijke gegevens te beperken.

Contactgegevens en klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen cliënten contact opnemen met Kati Pannekeet via kpannekeet@hotmail.com.

Wijzigingen in het privacyreglement

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Cliënten worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen via de website of andere relevante communicatiekanalen.

Door gebruik te maken van de diensten van Mrs. Broccoli, stemmen cliënten in met de voorwaarden zoals beschreven in dit privacyreglement.

bottom of page